Nemesvámosi Római Katolikus Plébánia

és régiója egyházközségeinek honlapja      www.vamosplebania.hu

Kezdőlap

"Ti választott nemzettség, királyi papság, tulajdonul kiválasztott nép vagytok." (1Pt 2,9)

Közösségeink

bemutatkozása

è Nemesvámosi Karitaszcsoport

è Nagyvázsonyi Karitaszcsoport

è Vászolyi leánykar

è Rókapuszta közösség

 


Nemesvámosi Karitaszcsoport

A nemesvámosi Karitasz Csoport 1995. március 31-én alakult 14 lelkes fővel. Olyan emberek ők, akik családanyai, családapai feladataik mellett szívesen részt vállalnak az egyház szociális tevékenységében gyakorolva a krisztusi szeretetet, segítve a rászorulókat. Kis csapatukkal általában kéthetente jönnek össze, hogy megbeszéljék az aktuális feladatokat, teendőket. Anyagi kiadásaik fedezésére havonta tagdíjat fizetnek, adományokat gyűjtenek, melyet a Főegyházmegyei Karitasz kiegészít.

Jól együttműködnek az egyházközség többi csoportjával, s így megélve az egyház egységét, válnak élő egyházzá, élő közösséggé. A segítő jó szándék elvezeti őket minden korosztályhoz. Figyelve a Szentlélek indításaira, ott tevékenykednek, ahol éppen szükség van rájuk.

Felsorolni sem lehet azokat a jótetteket amelyekkel a 12 év folyamán vagy akár csak egy egyházi év alatt szolgálták, szolgálják felebarátaikat.


Nagyvázsonyi Karitaszcsoport

Karitaszvezető: Stáhl Károlyné


Vászolyi leánykar

A Vászolyi Szent Jakab Templom Leánykara a 2004. évi szilveszteri hálaadáson mutatkozott be, akkor inkább csak családi együttesként, majd létszámban kibővülve fokozatosan a vasárnapi szentmiséken rendszeres szolgálatot teljesít. Tagjai - 7 kislány - mind állandó vászolyi lakosok.

Kórusunk elsődleges célja az egyházzenei szolgálat, főként liturgikus keretek között: a vasárnapi misék vokális támogatása, kevésbé ismert népének vezetése, előéneklés, régi énekeskönyvekből előkerült művek „leporolása”, megismertetése, amelyek fontos kincsei az egyetemes és hazai egyházzene-irodalomnak. Ennek eredményeként olyan népénekek, olvasmányközi énekek, szekvenciák, stb. is elhangozhatnak, amelyeket a hívek önállóan nem tudnának elénekelni, de egy kis háttér-támogatással már megtanulják.

 Fontosnak tartjuk a régi latin és magyar nyelvű gregorián énekek megismertetését, továbbá esetenként igyekszünk a szentmisét ünnepélyesebbé tenni motettákkal is. A repertoár egyelőre főként egyszólamú művekből áll (ld. alább), de nemsokára két- és háromszólamú motetták, misék, korálok is megszólalnak a Szent Jakab Templom falai között. Erre alapot ad a kórus tagjainak zeneszeretete, lelkesedése és zenei műveltsége: mindnyájan tanulnak hangszeres zenét.

 

Próbák: a vasárnapi mise előtt ¼ 12-kor, új tagokat szeretettel várnak, fiúkat is!

 

Repertoár

 

 


Rókapuszta közösség

A Rókapuszta közösséget a legszorosabb értelemben azok alkotják, akik a Rókapusztai Hittanos Tábor rendszeres résztvevői. Első táborunk 2002-ben volt, akkor még 23 résztvevővel. A létszám 2006-ra elérte a 130-at. Rókapusztán évről évre megéljük a közösséget egymással és Krisztussal. Sokat jelent ez a Tábor mindannyiunknak. A Rókapuszta Közösség saját honlapja a www.rokapuszta.hu címen érhető el.

 

 

 


 

Kezdőlap - webmester