Nemesvámosi Római Katolikus Plébánia

és régiója egyházközségeinek honlapja      www.vamosplebania.hu

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.

Telefon: (88) 509 440

IE FF 1024*768

Értéket adunk.

webmester

Ami régen a címlapon volt...

ï Vissza a főoldalra

Bajban a barnagi templom

 

A barnagi egyházközség számára segítséget szeretnénk kérni a testvérektől. Alig két hete még sokan ünnepeltünk templomukban. Másnap egy tetőellenőrzés során kiderült, hogy a tetőszerkezettel olyan súlyos problémák vannak, ami miatt azonnal le kell cserélni a tetőszerkezetet. A munka 8,5 millió forintba kerül. Ez egy kicsiny egyházközség számára előteremthetetlen összeg. Az érsekség azonnal 5 millió forint támogatást adott, a fennmaradó részt pedig szeretnénk adományokból összegyűjteni. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy aki szívesen segít, jutassa el adományát Márk atyának vagy a plébániairodára.

 

Felvidéki kirándulásuk képei

2014. augusztus 3-tól 7-ig Felvidéken kirándultunk az egyházközségek családjaival. Meglátogattuk Kassát, Bodolót, Lublót, Késmárkot és Lőcsét, tutajoztunk a Dunajec áttörésnél és meglátogattuk a Dobsinai Jégbarlangot. Hazafelé a betléri Andrássy rezidenciát tekintetük meg.

Az esemény fényképei itt tekinthetők meg!

 

Antoon atya búcsúztatása

2014. márciusában Antoon atya Rotterdamban folytatja munkáját. Nyolc évi szolgálatát Nemesvámoson a Fatima-házban, 2014. február 23-án, vasárnap délután 4 órakor kezdődő szentmisével köszönjük meg, amelyen Dr. Márfi Gyula érsek atya mondja a szentbeszédet. A szentmise után állófogadásra, és az emlékek felidézésére várjuk a testvéreket!

Gyerekek farsangja

Hajlékot építünk az Úrnak!

A nemesvámosi gyerekek képeslapsorozata a templomért!

Itt tudhat meg többet!

u Letölthető plakát

 

 

 

 

Új honlapok

A nemesvámosi Fatima-templom felépítésével foglalkozó új tematikus honlapunk nyílt a www.fatimatemplom.hu címen! A honlap az első korszakában a felkészüléssel, az építkezés alatt az építkezés részleteivel, az építkezés után pedig a templom liturgikus rendjével, lelkiségével foglalkozik majd. Ajánljuk a testvérek figyelmébe!

Ugyancsak elkészült a Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány informális honlapja, mely a www.vamostemplomert.hu címen érhető el.

A cserkészcsapatnak is új honlapja született, mely a www.cscscs.hu címen érhető el.

 

Bizalom tüze

2012. december 24. 16 óra

Bokrétaünnep

2012. október 13-án

A Nemesvámosi Plébánia közössége örömmel értesíti, hogy

új Fatima-temploma

falai a főhomlokzat koszorújáig elkészültek!

Ezért a közösség, Isten iránt érzett hálájából
és a temploma iránti szeretetből

Bokrétaünnepet rendez,

mely a falak közötti szentmisével

2012. október 13-án, este ½ 6-kor kezdődik!

A templom kövei közé ismételten elhelyezzük a nemesvámosi hittanosok jócselekedeteit jelképező színes kártyákat, mert bár a kövek elkészültét ünnepeljük, a jócselekedetek sokasága és a lélek teszi templommá épületünket!

Szeretettel várjuk, vegyen részt ünnepünkön!

Eső esetén ünneplésünkhöz esernyő szükséges!

Az új templom képei

 

Újrakezdjük a templomépítést!

Örömmel jelezzük a testvéreknek, hogy 2012. március 25-én, vasárnap délután 4 órakor Érsek atya ellátogat hozzánk Nemesvámosra, hogy ünnepélyesen újra kezdjük a templomépítést! Ezt megelőzően cserkész-fiatalok zarándoklata megy Fatimába, hogy Portugália őrangyala, Szűzanyánk megjelenése és a majd száz év alatt oda látogatott zarándok-milliók imádsága és áldozatvállalása által megszentelt földből elhozzunk egy keveset: kifejezve, hogy mi is szentté akarunk válni, s ezzel megszentelni Nemesvámos földjét. A fatimai földet érsek atya a leendő oltár előtti szentélyrészben fogja elhelyezni. Mellé tesszük üvegedényekben a gyerekek áldozatvállasát, imádságait és jócselekedeteit kifejező színes cédulákat is. Az újrakezdés mindannyiunk számára feladat: ima, engesztelés, áldozatvállalás, mind-mind érleljen és növeljen bennünket Isten tetteinek befogadására!

A templomépítésről, adakozási lehetőségekről a www.fatimatemplom.hu oldalon olvashat! Szeretettel ajánljuk figyelmébe!

 

A Reménység tüze meggyulladt!

Reményünk egy szebb jövő. Egy olyan, ahol a szeret, az összetartozás, egymás segítése, a fenntartható fejlődés, a közös előrejutás és mindannyiunk, családjaink egyéni és közös boldogsága a legfontosabb. A szebb jövőt Te építed Krisztussal! Mi arra hívunk, hogy kezdjük együtt az építkezést!

Így ünnepeltünk, több, mint kétszázan!

 

Megújult a Tótvázsonyi Templom

A tótvázsonyi Római Katolikus Plébánia 16 millió forint támogatást kapott az EMVA vidéki örökség megőrzése jogcímen a templom, a templomkert és a kerítés felújítására.

u Tovább a teljes cikkre

„Szívet kapott a nemesvámosi Fatima-ház, s mi abban elhelyeztük a Szűz Anyát!”

2011. március 20-a nagy nap volt a nemesvámosi katolikus közösség életében! Az 1993-ban megtervezett és 2000-től építeni kezdett közösségi központból 2003-ra elkészült a közösségi ház. Azóta –anyagiak hiányában- kissé megakad a templom építése, ám a közösség tovább fejlődött. 2011. március 20-án eljött a pillanat, amikor végre szívet kapott a Fatimaház; ugyanis emeleti termében létrejött a Magyar Szentek Kápolnája. A fizikai építkezés mellett mindig nagy hangsúlyt fektetett a közösség a lélek építésére, így a kápolna-kialakítással párhuzamosan érett meg a gondolat, hogy az új kápolnába el kell hozni a Fatimai Szűz Anyát. „A szobor jelenléte egyfajta lelkiséget fejez ki: meg akarjuk érteni és meg akarjuk valósítani, zászlónkra akarjuk tűzni és át akarjuk adni, mindazt, amit Fatimában kért a mi mennyei Édesanyánk. Imádság, önmegtagadás és áldozatvállalás, ezentúl nemcsak kívánatos erények, hanem előbb vagy utóbb a közösségi életünk alkotmányává kell, hogy váljanak. Így lehetünk szent elődeink után mi is magyar szentek!”

Március 10-én a reggeli órákban Gere Dávid Márk SMC atya vezetésével elindult egy kis küldöttség – két hitoktató, és hat fiatal (egyetemista, középiskolás és általános iskolások) – hogy zarándoklatban hozza el Fatimából a közösség új kegyszobrát. 6.600 km-es út 88 órán keresztül, számtalan imádsággal és énekkel, leírhatatlan lelki élményekkel Fatimában, elhelyezve ott valamennyi vámosi hittanos papírlapra írt, rajzolt üzenetét, letéve minden hálaadást és ígéretet a Szűzanya lába elé. Ez jellemezte a zarándoklatot, mely kevéssel a kápolnaszentelés előtt érkezett vissza Nemesvámosra.

A kápolna felszentelése egyúttal a kis küldöttség hivatalos fogadása is volt Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek részéről, aki a falak megáldása után átvette és elhelyezte a szobrot az új kápolnában. „Szívet kapott a Fatimaház, s mi abban elhelyeztük a Szűz Anyát! – ilyesmit gondolnak és éreznek a zarándokok, akik a kápolnaszentelés után rövid, vetítetett képes beszámolót tartottak.

Azonban van még egy jelentős ok, amiért Máriának ide kellett érkeznie. A közösség úgy gondolja, hogy templomának felépítése saját erejéből nem fog menni. Máriát azért is kellett idehívni, hogy a közösség építésén túl a templom fizikai felépítéséhez is segítséget adjon. Éppen ezért a vasárnapi ünneplés utolsó eseményeként a felépítendő templom frissen elkészült kiviteli tervei alapján készített video-bemutatóval gazdagodhatott az ünneplő közösség.

Szebbé teheted a világot!

Az Isten szép világot alkotott! Minden gyönyörűséget megadott hozzá a mi boldogulásunkra. Az ember azonban a saját feje után ment, s az eredmény, a világ sebzettsége, hiányossága kézzel fogható. Minden, ami rossz, a jó és a szeretet hiánya. Jézus azonban visszafordította a dolgok menetét! Megváltottságunk éppen abban áll, hogy lehetőségünk van a világ szeretettel való újratöltésére, vagyis mindazt, amit az ember elrontott, most jóvá tehet. Ebben áll legfőbb küldetésünk: újra jóvá, igazzá, eggyé, s széppé tenni világunkat. Nem csupán más, nem a többiek, hanem éppen Te vagy, aki szebbé teheted a világot!

Statisztika 2010

A Statisztika sokmindent elmond, de nem mond el semmit. Egy felvillanó kép, mely a valóságról készült, de nem képes leírni annak minden porcikáját. A keresztség, bérmálás, elsőáldozás, a házasságkötés, de még a temetés is életünk egy-egy meghatározó állomása. Ám mégis a sehol sem jegyzett szentáldozások, imádságok, bűnbánattartások és szentgyónások, valamint megannyi napi áldozatvállalásunk az, amely igazából meghatároz bennünket: mint egyént, s mint közösséget...

u A 2010. évi lelkipásztori statisztikánk itt olvasható!

Jöjj közelebb! És ismerd meg a titkokat, melyek összekötnek bennünket!

Idei esztendőnk lelkipásztori mottója: „Jöjj közelebb!” Szeretnénk, ha azok, akik a közösség perifériájáról tartoznak csak közénk, közelebb jönnének. Számtalan testvérünk közénk tartozónak vallja magát, azonban mégsem él benne mindennapjainkban, nem látjuk a templomi ünnepléseinken vagy más rendezvényünkön, és nem is ismeri azokat a törekvéseket, gondokat és örömöket, amelyek számunkra nap mint nap fontosak. Feléjük is szeretnénk nyitni, de egyúttal azokat is meg akarjuk erősíteni, akik hajlandóak a közösségért áldozatot hozni. Jöjj közelebb! – mindenkinek szól, mindenki rászorul arra, hogy megerősítsük a Mennyek Országáért való szövetségünket!


Nélküled nem megy!

Következő esztendőnk lelkipásztori mottója: „Nélküled nem megy!” Rá kell ébrednünk arra, hogy közösségeink csak akkor képesek nemcsak a megújulásra, hanem önmagában a fennmaradásra és működésre, ha azok, akik a közösség tagjainak vallják magukat, hajlandók és képesek felajánlani minden tudásukat, szeretetüket és képességüket a közösség szolgálatára. Egy közösségnek senki sem lehet úgy tagja, hogy csupán elfogadja a közösség erőforrásait. Krisztus mindenkitől kérdezi: „Te mit hoztál, mit hozol az egyházközségedbe?”


Felnőttek számára katekézis indul

Az idei évben is szeretnénk felnőttek számára szentségek vételére felkészítő katekézist (hittant) indítani októbertől. A katekézis helyszínét és időpontját, amely egy hétköznap esti óra lesz, a jelentkezőkkel történő előzetes megbeszélést követően jelöljük ki. A katekézist Marosi Szilvia hitoktató vezeti. Kérjük, hogy az érdeklődők mielőbb jelentkezzenek nála, az atyáknál vagy a Plébániairodán. A foglalkozásokra, beszélgetésekre szeretettel várjuk azokat is, akik szeretnék elmélyíteni, felfrissíteni hitüket és Istenkapcsolatukat.


Hála a nyárért

Idei nyarunk véget érni látszik. Hálát adunk a Jóistennek azért a sok ajándékért, amit ezen a nyáron kaptunk. Plébániai napközis táborunk és a Rókapusztai Hittanos Tábor mind a vártnál nagyobb létszámmal és sikeresen zajlottak le. Összesen kb. 180 hittanos vett részt táborainkban. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik bármelyik nyári rendezvényünk, táborunk lebonyolításában részt vettek, szabadidejükből áldoztak a közösség javára. A nyár folyamán összesen öten sikerrel vettek részt a Magyar Cserkészszövetség 1. és 10. kerületének vezetőképzőin. A résztvevőknek köszönjük a kitartást és a kemény munkát.

 

Adventi gyertyagyújtások

Szombatonként (november 29., december 6., 13., és 20.) délután 4 órától 3/4 6-ig tartjuk hagyományos adventi készületünket hittanosainknak, testvéreiknek és családjaiknak a Nemesvámosi Katolikus Közösségi Házban (Fészek u. 5.).

Szeretettel várunk mindenkit!


►Pásztorjáték Pulán

►Hittanoskirándulás
2008. május 12.

►Hittanosnap Pécselyen
2008. május 31.

►Hidegkútiak Óbudaváron
2008. június 3.

►Tótvázsonyi 8. o. Hidegkúton
2008. június 11.


Cserkész-szülői Nemesvámoson

A cserkészetre jelentkezők szülei részére tartunk tájékoztatást

2008. október 10-én, pénteken este 6 órakor

a Nemesvámosi Katolikus Közösségi Ház földszinti nagytermében. (Nemesvámos, Fészek u. 5.)

Az érintetteket szeretettel várjuk!

www.cserkesz.vamosplebania.hu


Miserendváltozás több községben

A kántori szolgálatok átszervezése miatt augusztus 24-től több községben megváltozik a miserend.

Hidegkúton és Pulán vasárnaponként 9.45-kor lesznek a szentmisék, illetve időközönként igeliturgiák.

Nagyvázsonyban a vasárnapi szentmise de. 11 órakor kezdődik majd.

Barnagon vasárnap délelőtt 11 órakor lesznek szentmisék illetve igeliturgiák.

A változás több község számára előnyös időpontváltozással jár, valamint a kántori jelenlét is sűrűbb lesz. Több lesz viszont az igeliturgia és a lelkipásztorok számára sokkal feszítettebb lesz - mind időben, mind pedig távolságban- a "vasárnapi menetrend". Ezért ha a tervezet nem tartható, elképzelhető, hogy a közeljövőben még ismét lesznek változások.

Miserend 2008. augusztus 24-től

► Miserend letöltése (pdf)


Élő Rózsafüzér Zarándoklat a Balaton körül

2008. augusztus 16-án civil szervezésben került sor először erre a nevezetes eseményre a budapesti élő rózsafüzér mintájára. (...) A felhívásra Vámosról 4-en, Fajszról 5-en jöttek el. Így a 9 fős kis csapattal indultunk le Csopakra a reggeli autóbusszal... ► Tovább


A cserkészet bemutatására új honlapot készítünk, készítettünk! Elérhető a www.cserkesz.vamosplebania.hu címen. Szeretettel várjuk!

 


Hittanoskirándulás 2008. május 12.

2008. május 12-én kirándulni voltunk a nagyvázsonyi 7. osztállyal. Nem voltunk sokan, de nagyon jó volt. A képek innen érhetők el!


Indonéziából Magyarországon át Kubába

Május 24-én délelőtt 10 órakor dr. Márfi Gyula veszprémi érsek pappá szentelte Remigius Laka Putra indonéz születésű verbita misszióst a budatétényi plébániatemplomban.

Az újmisés szerzetes Flores szigetén végezte a filozófiai tanulmányokat, majd 2002-től a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán folytatta a teológiát. Diakónusi gyakorlatát Nemesvámoson töltötte. A rendi általános elöljáróitól már megkapta Kubába szóló első missziós kinevezését. Az új életkörülményekbe és misszióba való beilleszkedés nem jelenthet Remigius atyának nagyobb gondot: az első lépések hasonlóak lesznek, mint Magyarországon. Először a spanyol nyelvet kell elsajátítania, hogy akadálytalanul tudja szolgálni a kubai népet és sugározni a feltámadt Krisztus szeretetét új munkakörében, amint azt az elmúlt hat évben tette hazánkban.

Forrás: katolikus.hu / Zabos Róbert svd


Hittanverseny Nemesvámoson

Április 12-én, szombaton a Nemesvámosi Katolikus Közösségi Házban tartották az egyházmegyei hittanverseny 1. fordulóját. A gyerekeket a Karitasz-csoport vendégelte meg. Az eseményről a Főegyházmegye Honlapja tudósít.

► Tudósítás megtekintése


Nagyböjti lelkinapok

A Nagyböjt folyamán több községünkben tartottunk lelkinapokat a gyerekek számára. A fényképalbumok megtalálhatók az Életünk / Ünnepeink rovatban.

Megtekintés


Felkerültek a farsangi képek

2008. február 3-án, vasárnap délután tartottuk a Plébániai gyerekfarsangot Nemesvámoson. A képek az Életünk /Ünnepeink rovatból érhető el.

Megtekintés


Készüljünk Húsvétra!

Az idei esztendőben március 8-án, szombaton délután 4 órától tartjuk hagyományos nagyböjti készülődésünket a Nemesvámosi Katolikus Közösségi Házban. A kézműveskedés és játék után imával és énekléssel zárjuk az óvodás és általános iskolás gyerekek számára rendezett lelki programunkat.

Veszprémfajszi Keresztút

Szeretettel várjuk

Nemesvámos és Veszprémfajsz községek hagyományos nagyböjti keresztútjára

2008. március 7-én, pénteken este!

Találkozó este 6 órakor a Veszprémfajszi Kálvária lábánál.

Hozzunk magunkkal gyertyát!

Rossz idő esetén a keresztutat egy héttel később március 14-én tartjuk, ugyanígy este 6 órakor.

Farsangi bálok a Nemesvámosi Katolikus Közösségi Házban

Január 26-án, szombaton este 8 órától tartjuk idei farsangi bálunkat felnőtt híveink és vendégeink számára Közösségi Házunkban. A bál bevételét a templomépítésre fordítjuk, illetőleg lehetőség lesz erre a célra külön is adakozni.

A gyerekek farsangja február 3-án, vasárnap délután 4 órától lesz. (Időpontváltozás!)

A bálok batyus bálok, vagyis üdítőt és süteményt kérünk hozni. Ugyancsak elfogadunk előzetes felajánlásokat a tombolához!

Mindkét alkalomra szeretettel várjuk az érintetteket!

Ökumenikus imahét

Ezen a héten valamennyi történelmi egyházzal közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Veszprémben minden este 6 órakor ökumenikus istentiszteletet tartanak a város más-más templomában. A pontos rend itt található. A mi plébániáink területén január 27-én vasárnap du. lesz két ökumenikus Istentisztelet, du. 4 órakor Tótvázsonyban, 5 órakor Nagyvázsonyban. Idén mindkét alkalom a katolikus templomban lesz. Szeretettel várunk mindenkit!

Pásztorjáték Nemesvámoson

December 24-én, szenteste délután 4 órakor a már hagyományos Pásztorjátékra jöttek össze a családok a Nemesvámosi Templomban. A Borostyán Népdalkör karácsonyi dalcsokra után rövid karácsonyi történet következett, majd a hittanosok pásztorjátéka adta hírül mindnyájunknak az örömhírt: Krisztus megszületett.

Örömet hirdettünk Veszprémben

Pásztorjátékra készülő nemesvámosi hittanosaink december 21-én, pénteken délelőtt a veszprémi Török Ignác utcai Idősek Otthonába látogattak,  hogy játékukkal örömet szerezzenek az otthon lakóinak. Miközben játékukkal gazdagították az időseket, maguk is gazdagodhattak jóságban és szeretetben, hiszen megtapasztalhatták, hogy milyen jó adni azt, amivel rendelkezhetnek, annak, akinek szüksége van rá. Ezúttal idejüket, erejüket, jókedvüket és készületüket ajándékozhatták oda a szeretetükre szoruló idős embereknek. Köszönjük minden felnőttnek, hogy segítettek jót tenni gyermekeinknek!

Egyházmegyei programok

2007. november 5. és 11. között több jeles egyházmegyei program részesei lehetünk az országos Szent Erzsébet és az egyházmegyei Szent Imre év kapcsán. Részletes tájékozódására szíves figyelmébe ajánljuk a Főegyházmegyi Honlapot!

Lelkipásztori körlevelünk

2007. október 28-án olvastuk fel templomainkban Plébániánk lelkipásztori körlevelét az Oltáriszentség gyakori vételéről. A körlevél olvasható a Léleképítés - Körlevél - Plébániai körlevelek rovatban.

A Missziók Világnapja

2007. október 21. idén a Missziók Világnapja. Ez alaklomból imádkozunk a misszionáriusokért és a missziókért, de magunk is újra átgondoljuk missziós küldetésünket.

A Szentatya missziós üzenetét itt olvashatja!

Jótékonysági koncert Nemesvámoson

Október 14-én, vasárnap du. ½ 5-kor a Parentes együttes jótékonysági koncertet tartott épülő nemesvámosi templomunk javára a nemesvámosi Katolikus Közösségi Házban! (Fészek u. 5.)

Érsek atya volt a vendégünk

Nemesvámos 800. éve és a Szent Máté Templom búcsújának alkalmából 2007. szeptember 23-án Dr. Márfi Gyula Érsek atya volt a vendégünk Nemesvámoson.

►◄ Fényképes beszámolónk az Életünk - Ünnepeink rovatban található!

Hittan 2007

Az előzetes számítások alapján plébániáink területén 14 helyszínen, 5 óvodában, 5 iskolában és 4 plébánián 45 csoportban lesz hitoktatás. Az órák ideje előreláthatóan szeptember 16-ig véglegessé válik. Az előzetes órarendek a Hittan menüpontban megtekinthetők!

Bérmálás 2007

 

Plébániánk fiataljainak bérmálása az idei évben augusztus 26-án, vasárnap délután 4 órakor volt a Pulai Templomban.

Fiataljainkat és családjaikat kísérje imádságunk! "Az első olyan szentség, amelyet hosszas megfontolás után mi magunk akarunk felvenni és mi magunk akarjuk vállalni következményeit." - olvashattuk egy bérmálkozó vallomását. Valóban, a keresztség szentségét még a szülők kérésére szolgáltatta ki az Egyház, az Oltáriszentség és a bűnbocsánat szentsége első vétele is inkább még a gyermeki engedelmesség jegyében történik. A bérmálás azonban már tényleges döntést kíván, amelyet bérmálandóink meghatározó többsége valóban meg is hozott.

Ettől azonban nem lesz még könnyű az útjuk. Kortársaik jelentős része nem ezen az úton jár. Evilág megannyi hamis csábítása bizony sok fiatalt ránt le Jézus útjáról, ami előbb vagy utóbb boldogtalanságba vezeti őket. A bérmálás sem ment meg mindezektől, ellenben természetfeletti erővel tölti el őket, hogy a jóságban kitarthassanak. A most következő szentség által nem befejezni akarunk valamit, nem levesszük róluk a kezünket, hanem épp ellenkezőleg –miként ezt a püspök kézfeltétele jelzi majd – lefoglaljuk őket Jézus Krisztus számára. Csak tartsanak ki és boldog emberek lesznek!

Az ő első komoly elhatározásukért az őket körülvevő közösség is felel. Mind a család, mind pedig az egyházközségek is. A mi feladatunk, hogy jó példánkkal és segítő, bátorító jelenlétünkkel melléjük állva mindvégig támogassuk őket. Bár egyetlen bérmaszülő áll mögöttük, az ő jobb keze a bérmálandó vállán mindannyiunk felelősségvállalását és közösségünk minden tagjának segítő szándékát fejezi ki.

Emberi erőfeszítéseinkre válaszul a Mennyei Atya kiárasztja rájuk a Szentlelket, hogy Benne erővel vértezze fel őket mindennapi küzdelmeikhez és vándorlásukhoz az Örök Haza felé.

Rókapuszta 2007

Véget ért a Tábor Rókapusztán...

Az 1. turnusban 92-en, a 2. turnusban 45-en voltunk.

Az 1. turnus képei itt,

a 2. turnus képei itt tekinthetők meg.

Mindenkinek köszönjük a tábort!

Rókapuszta 2007

A 2007. évi Rókapuszta táborba május 20-tól június 17-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezési lap letölthető a www.rokapuszta.hu portálról.

Csomai Norbira emlékeztünk

1 évvel tőlünk való elköltözése után Csomai Norbira emlékeztünk 2007. június 14-én, csütörtökön este ½ 6-kor a Vöröstói Templomban. A ½ 6-kor kezdődő szentmise után sírjához mentünk, ahol csendben elhelyeztük az emlékezés virágait és az örök életre emlékeztető mécseseinket.

Egyházmegyei Hittanos Találkozó Keszthelyen 2007. június 2.

Ezévi egyházmegyei hittanos találkozónknak a keszthelyi Ranolder János Katolikus Általános Iskola adott otthont. Köszönet a szervezőknek a színvonalas programokért!

Fotóalbumok Rókapusztáról

Ifjúsági Rókapuszta portálunk Képtár rovatába két új fotóalbumot helyeztünk fel, Rókapusztáról. Ahogy közeledik a Tábor ideje, mintha készülne a természet a fogadásunkra...

 

Cserkészdélután Nemesvámoson

Bemutató cserkészfoglalkozást tartottak Nemesvámoson a 126. számú Szent Imre Cserkészcsapat cserkészei 2007. május 18-án, pénteken délután 4 órakor. A bemutatóra 22 nemesvámosi katolikus és református fiatal jött el az általános iskola alsó tagozatos és a középiskolás korosztályából. Terveink szerint Nemesvámoson kihelyezett raj működik majd egészen addig, amíg ki nem alakul egy saját vezető réteg, amikortól önálló csapat működhet majd nálunk.

Tótvázsonyi 8-osok kirándulása

Ha május 1, akkor kirándulás! Hagyományos május 1-i kirándulásunk ezúttal Visegrádon át Esztergomba, majd hazafelé Győrbe vezetett bennünket.

Elsőáldozók lelkinapja

2007. április 30-án Vöröstón tartottuk plébániáink elsőáldozóinak lelkinapját. A képek itt tekinthetők meg.

Nagyvázsonyi 8-osok kirándulása

2007. április 14-én kirándulni voltunk a nagyvázsonyi nyolcadikosokkal. Ez a kirándulás volt a hittancsoport bérmálási felkészülésének első alkalma. A képek itt tekinthetők meg.

Egyházközségek keresztútja

Idén is végigjártuk a Keresztutat a Veszprémfajszi Kálvárián egyházközségeink híveivel. Hálásan köszönjük a Veszprémfajsziak vendégszeretetét és a szervezők munkáját! Az eseményről készült fényképes beszámoló innen érhető el.

Megújult a Főegyházmegye Honlapja

A Veszprémi Főegyházmegye új Honlapja 2007. március 21-én a reggeli óráktól vált elérhetővé a www.ersekseg.veszprem.hu címen.

Bérmálkozók felkészítője

2007. március 16-án a nemesvámosi, tótvázsonyi és pécselyi nyolcadikosokkal a bérmálásra készültünk. Közben kirándultunk egyet Zádorvárra. A képek itt tekinthetők meg.

Kisministránsok kirándulása

2007. március 11-én a kisebb ministránsokkal kisebb kirándulást tettünk Hegyestűre (Monoszló) majd a Kőtengerhez (Mindszentkálla). Együttlétünk ugyan rövidebb volt, mint az egy héttel korábbi ministránskirándulás a nagyobbakkal, de a szép idő kárpótolt minket. Öröm volt látni a sok kis oltárszolgát, "fáradságos vasárnapi szolgálata" után kikapcsolódni. A webalbum itt tekinthető meg.

Ministránskirándulás

2007. március 3-án plébániáink nagyobb ministránsaival kirándulni voltunk. Délelőtt Tihanyba érkeztünk, ahol megtekintettük a Barát-lakásokat,  majd felmentünk az Apátsághoz. Innen Hegyestűre mentünk, majd a mindszentkállai Kőtengerhez. A napot Dörgicsén fejeztük be közös szentmisével. A néhol, szakadó eső ellenére valamennyien jól éreztük magunkat. Jó volt ismét egy közösségi élmény! A kirándulás képei itt tekinthetők meg.

Dr. Márfi Gyula Veszprémi Érsek Úr 3800-3/2007 sz. leiratában 2007. január 15-i hatállyal a Nemesvámosi, Tótvázsonyi, Hidegkúti, illetőleg Nagyvázsonyi, Vöröstói, Vászolyi és Balatonakali plébániák lelkipásztori ellátását egyesítette és azt az Egyházi Törvénykönyv 517. kánon 1. §-a alapján egyetemlegesen Egging Antoon MSC, Gere Dávid Márk SMC, Pintér Tamás Pius SMC plébános atyákra bízta. è tovább...

Nagyböjt

2007. február 21-ével, Hamvazószerdával  kezdetét vette a Nagyböjti szent időszak. A Nagyböjt a Húsvéti ünnepekre készít fel bennünket. Ebben az időszakban a liturgia visszafogottsága a keresztény embert is visszafogottságra ösztönzi mind ételben-italban, mind pedig életvitelében. Egy az igazán fontos, hogy Húsvétra mind jobban megértsük, az Emberfia azért jött el, hogy kereszthalálával és feltámadásával legyőzze a ránk leselkedő Gonoszt. Ha hiszünk Benne és tetteinket az Ő tanításának fényében alakítjuk, Vele együtt van feltámadásunk a boldog örök életben.

A Nagyböjti időben a pénteki bűnbánati napokat a 14 év felettiek húseledeltől való tartózkodással tartják meg. Ha valaki nem otthon étkezik és nem maga választja meg ételét, a hústilalom megtartása alól felmentést kap.

Hamvazószerda (február 21.) és Nagypéntek (április 6.) szigorú böjti nap. Ezeken a napokon 14 éves kortól nem fogyasztunk húseledelt, betöltött 18. és 60. életév között pedig naponta csak háromszor vehetünk magunkhoz eledelt és csak egyszer ehetünk a jóllakásig.  Szigorú böjti napon tartózkodunk minden egyéb étkezésnek nem nevezett ehető dolog fogyasztástól: csokoládétól, chipstől, földimogyorótól, de még a gyümölcstől is. Legyen ez a nap valóban komoly önmegtagadás, melyet Krisztus Urunk értünk vállalt szenvedésért ajánlunk fel köszönetképpen. Beteg ember vagy nehéz fizikai munkát végző ember - függetlenül életkorától - nem köteles a böjtre.

Express ajánlat

 

  Webdesign Mária Keresztes Közössége

freestat.hu