Nemesvámosi Római Katolikus Plébánia

és régiója egyházközségeinek honlapja      www.vamosplebania.hu

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.

Telefon: (88) 509 440

IE FF 1024*768

Értéket adunk.

webmester

Elsőáldozás, bérmálás, hittan

Elsőáldozás

A Legszentebb Eukarisztia a mi Urunk Teste és Vére a kenyér és bor színe alatt, amelyet Megváltónk azért rendelt, hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a Mennyek Országa felé vezető utunkon. Az Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő szenvedését az Eukarisztia titkában, amikor a kenyeret és bort mint értünk adott Testét és Vérét nyújtotta át apostolainak és általuk mindnyájunknak, akik hiszünk benne. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"- fűzte hozzá, amelyet minden időkben parancsként fogunk fel és követünk. Így nemcsak a szentmiséken való részvétel, hanem az Oltáriszentségben való részesedés is örömteli kötelességünk. De mindezeken is túlmutat óhaja, hiszen szavaiból az Eukarisztia titka továbbadásának kötelezettsége is következik. Ezért személyes jó példánkon túl gyermekeinkkel is megosztjuk a Titkot és minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy vegyék és egyék, éljenek és erősödjenek a mi Urunk testéből.

Első szentáldozásra az gyermek engedhető, aki korának megfelelő érettséggel képes az Eukarisztiát megkülönböztetni a közönséges kenyértől és bortól, valamint megfelelő hittani ismeretekkel rendelkezik. Ez általában 7-8 éves kor és két esztendő hittanos tanulmány után következhet be legkorábban.

Amennyiben szeretné gyermekét az első szentáldozáshoz elvezetni, írassa be hittanra! (è OnLine Plébániairoda) Az időpontokról a főmenü "Hittan" menüpontjában olvashat.

Felnőttek és a 13. életévet betöltött gyermekek első szentáldozásra való felkészítése a bérmálásra való felkészítéssel együtt történik. Ha ilyen szándékai vannak, a legnagyobb örömmel segítünk! Kérjük írjon levelet vagy keressen fel bennünket személyesen!

Bérmálás

"A bérmálás szentsége jegyet hagy hátra, és a keresztény beavatás útján előrehaladó megkeresztelteket a Szentlélek adományával gazdagítja, és tökéletesebben kapcsolja az egyházhoz, megerősíti és szorosabban kötelezi őket, hogy szóban és tettben Krisztus tanúi legyenek, s a hitet terjesszék és védelmezzék." (CIC. 879.)

Éppen ezért megfelelő érettséget és előképzettséget igényel. A bérmálás alsó korhatára jelenleg a 14. életév betöltése, a felvételéhez szükséges hittani ismeretek elsajátításához és a megfelelő lelki előkészületekhez általában minimum 2 esztendő szükséges.

Amennyiben szeretné, ha gyermeke részesülne a bérmálás szentségében és ezáltal felnőtt módon részt vállalna az Egyház küldetésében, írassa be hittanra! (è OnLine Plébániairoda) Az időpontokról a főmenü "Hittan" menüpontjában olvashat.

Ha felnőtt módon szeretne a bérmálás szentségében részesülni, kérjük írjon levelet vagy keressen fel bennünket személyesen! Örömmel segítünk!

Bérmaszülői tisztség vállalásához szükséges információk ide kattintva érhetők el.

Hittan

Számunkra, keresztények számára elképzelhetetlen, hogy Krisztusban való örömünket, a Mennyek országa reménységét ne adjuk át minden lehetséges formában azok számára, akik még nem találták meg üdvösségüket Krisztusban vagy nem eléggé ismerik az Ő tanítását.

A kisgyermekek számára elsősorban a szülők adják át hitüket a családban, másodsorban pedig "intézményes" keretek között a lelkipásztorok és a hitoktatók. Az "intézményes" keretek a vasárnapi szentmisékben (helyenként diákmisékben) és a rendszeres óvodai és iskolai (plébániai) hitoktatásban valósulnak meg. Ezek elengedhetetlen eszközök a gyermekek hitre nevelésében. Mindezeket nyilvánvalóan alátámasztja az a plébániai közösség, mely helyben igyekszik megélni Krisztus tanítását.

Felnőtt megtérők számára a katekumenátus (hittanulás) útján igyekszünk átadni minden tudásunkat, tapasztalatunkat, örömünket, melyek örök boldogságunkhoz szükségesek.

Hittannal kapcsolatos kérdéseivel bármely információs csatornánkon bátran keressen bennünket!

 

 

 

  Webdesign Mária Keresztes Közössége

freestat.hu